Acreditacions - Autoritzacions - Política de Qualitat


ISO 9001:
GREMI DE CALDERERIA:

ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA:

RASIC (Registre d'Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya)  i RII (Registro Integrado Industrial):
La inscripció en el RASIC  d’una empresa instal·ladora/mantenidora en un camp reglamentari atorga habilitació en totes les comunitats autònomes.

En aquesta llista podeu trobar totes les Empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials inscrites al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya:

Per altra banda, aquesta informació es tramet periòdicament al Registro Integrado Industrial (RII) aprovat pel Reial Decret 559/2010 i es pot consultar:


REA (Registre d'empreses Acreditades Sector de la Construcció de Catalunya):
POLÍTICA DE QUALITAT:Actualitzat 2022_07_01
www.aningas.com