Acreditacions - Autoritzacions - Política de Qualitat


La inscripció en el RASIC d’una empresa instal·ladora/mantenidora en un camp reglamentari atorga habilitació en totes les comunitats autònomes.

En aquesta llista podeu trobar totes les Empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials inscrites al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya:

Per altra banda, aquesta informació es tramet periòdicament al Registre Integrat Industrial (RII) aprovat pel Reial Decret 559/2010 i es pot consultar:

Actualitzat 2021_06_01
www.aningas.com